Пловдивският окръжен съд призна подсъдимия Александър Радев за виновен  в това, че на 04.05.2022 г. в Стамболийски на улица "Васил Левски“ №38а умишлено е умъртвил Андреас Ропел, гражданин на Германия, поради което и на основание чл. 115 от НК му наложи наказание в размер на 15 години лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване. 

Със същата присъда Пловдивският окръжен съд осъди подсъдимия Александър Радев да заплати на гражданските ищци Н. Р. и Е. Р., граждани на Федерална република Германия /родители на пострадалия Андреас Ропел/, сумата от по 100 000 лева, представляваща обезщетение за причинени им от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 04.05.2022 г. до окончателното й изплащане. 

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

През 2020 г. Александър Радев и Андреас Ропел сключили брак в родината на втория - Германия. Двамата мъже живеели в София, но решили да се преместят в Стамболийски, където 45-годишният Радев имал наследствен имот.