Ученици от 10 клас от Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров“ в Хасково присъстваха днес на урок на тема "Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците – права и задължения. Правила за поведение в училище“, съобщиха от Административен съд - Хасково, цитирани от haskovo.net.

Темата беше представена в съда от съдия Павлина Господинова. Тя запозна гостите с правата и задълженията, които имат в качеството им на ученици. Представи хипотетични случаи на извършени нарушения в училище и правомощията на административния орган по налагането на наказания за тях. Запозна младежите с всички предвидени от законодателя наказания, с процедурата по прилагането им и с правото на наказаното лице да обжалва пред административния орган или съда съответната санкция.

В тази връзка се проведе ролева игра, при която участниците имаха качествата на извършил нарушение ученик, класен ръководител, психолог, педагогически съветник, директор на училище, родител, адвокат, началник на Регионалното управление на образованието, съдия в административен съд. По този начин децата имаха възможност да разберат как започва производството по налагане на наказание на ученик, как протича то и как завършва.

На всеки присъстващ беше подарена USB флаш памет с електронен вариант на Конституцията на Република България.

На учениците бяха връчени удостоверения за участието им в лекцията.

Събитието беше част от Образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".