Нова зала за интерактивно обучение в Педагогическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски“ откри днес министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Залата с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ – базирани иновативни образователни технологии, е създадена по Националната програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.

Националната програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ има две основни направления:

Обучение на академичния състав на Пловдивския университет, който преподава по Педагогика и теория на възпитанието и Методика на обучението по тези специалности, които подготвят бъдещите учители.

"С програмата на МОН и оборудването на тези зали се надяваме да насърчим тези центрове да създадат и новата парадигма за образованието на бъдещето и тук да подготвят учители, които са готови да отговорят на предизвикателствата и интересите на новите поколения“, подчерта министър Цоков.

По думите му в тези Центрове вече са създадени редица иновации и те са доказали своята ефикасност.

"Предстои да стартира и нов проект на МОН, по който да разгърнем дуалното обучение и във висшето образование и това е направление, в което педагогическите факултети могат да допринесат много, защото от десетилетия в тях се разгръща именно обучение чрез практика“, посочи още проф. Галин Цоков. Той обясни, че с целевите инвестиции се подпомага и процесът по изграждане на компетентности в бъдещите учители чрез микс межди електронна и реална среда.

По Националната програма на МОН "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ са оборудвани зали към центровете по иновативни образователни технологии във всички 22 държавни висши училища, които подготвят бъдещи учители. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лева. По нея се организират и обучения на преподавателите. До момента са обучени над 1000 преподаватели, като в редица висши училища процентът им е между 75 и 100%. По програмата е създадена и се поддържа и виртуална библиотека, в която са налични общодостъпни ресурси по компетентностен подход и иновативни образователни технологии, в т. ч. два наръчника, видеолекции и презентации.