Зала за интерактивно обучение в корпуса на Педагогическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ открива във вторник, 11 юни 2024 г., министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков.

Откриването ще е в 11:00 часа в Нова сграда на висшето училище на бул. "България“ №236, 3-ти етаж, зала 315, съобщиха от факултета.

Залата с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ – базирани иновативни образователни технологии, е създадена по Националната програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.