Първата работна среща на Междуведомствена комисия по транспорт в Областната администрация - Варна, бе посветена на проблемите свързани с превозите по автобусна линия № 409, по която квоти имат общините Варна и Аксаково. Междуведомствената комисия по транспорт бе назначена със Заповед на областния управител от 15 март тази година.

На срещата, водена от заместник областния управител Огнян Рачев, бяха обсъдени законосъобразните варианти за разрешаване на възникналите проблеми с автобусната линия, която осъществява връзка между двете общини, и обслужва пътникопотока от Летище Варна към морската столица и курортните зони.

В работата на междуведомствената група ще бъдат привлечени експерти от дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна. Обсъдена бе и възможността за провеждане на мащабна информационна кампания със съдействието на Летище Варна.