Прокуратурата на Република България ще бъде домакин на Международна конференция, посветена на противодействието на трансграничната престъпност, киберпрестъпността и изпирането на пари. 

В нея ще се включат участници от държави от Източна Европа и Централна Азия. Форумът ще се състои в периода 30 май - 1 юни т.г. в Бургас.

Представители на прокурорски институции в Азербайджан, Литва, Молдова, Румъния, Турция, Украйна и др. ще обменят опит с българските си колеги, като ще бъдат обсъдени добри практики при разследването и разкриването на престъпления с международен елемент.

Сред темите, които ще бъдат засегнати са: противодействието на сексуалната експлоатация на деца във виртуалното пространство; ролята на съвместните разследващи екипи в разследването на военни престъпления, трафикът на хора, престъпленията в дигитална среда, нелегалният трансграничен трафик на радиоактивни и ядрени материали и др. актуални въпроси.

Конференцията ще се състои в Гранд Хотел Приморец, а откриването ще бъде от 9.15 часа днес.