Студенти от първи до четвърти курс и преподаватели преминаха през  полигона по приложно колоездене по случай международния ден на предизвикателството и деня на българския спорт. Те бяха организирани от Олимпийски студентски клуб в ТУ - Варна.

Старши преподавател Николай Янчев от секция "ФВС" подреди трасето, демонстрира и разясни правилата, а в предизвикателството се включи и декана на МТФ - доц. д-р инж. Радостин Димитров, който показа учудващи умения с колелото по полигона.