Близо 1 млн.500 хил.лв. ще бъдат вложени за саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в две административни сгради в Казанлък, съобщиха за "Фокус" от Община Казанлък. Инвестицията е от Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочена към обекти на държавните и общински администрации.

Средствата се осигуряват от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което е Структура за наблюдение и докладване по инвестиция "Подкрепа за обновяване на сградния фонд“. Мярката цели след ремонтите сградите да постигнат клас на енергопотребление минимум клас "В“ и да спестяват минимум 30% от първична енергия. За енергийно обновяване на сградата на Общинска администрация Казанлък ще бъдат отпуснати 966 898.00лв.и 549 521.50 лв. за енергийно обновяване на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък - 549 521.50лв. 

Сред допустимите дейности по проектите са текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди и др.