Горските масиви край Варна са като бойно поле, нападнато от гранати. На множество места има ями, образувани от търсачи на трюфели. Манията обзе варненци, съобщават хора, чийто вили се намират в покрайнините на града.

Сега и времето е добро – висока влажност. Дали се намират трюфели не е ясно, но ровове има на много места, обясняват варненци.

Трюфелите (Tuber) са вид гъби. Според вътрешния и външния си вид те се разделят на три групи: черни, червени и бели, откъдето и наименованието "черен диамант“, което им се дава понякога.

Отглеждат се много трудно, което, заедно със създадения стереотип, ги прави изключително скъпи. Понякога се продават на търгове с благотворителна цел на изключително завишени цени. Цените на трюфелите започват от 100 лева и могат да достигнат до 10 000 лева за килограм. Цената им зависи от кой вид са трюфелите, с какво качество са и в коя държава се търгуват. Съществуват над 100 вида, но ценени са само няколко. Белият зимен трюфел се счита за един от най-големите деликатеси в света и се среща най-вече в Южна Франция и Северна Италия. Откриват се и в много други държави, но в по-малки количества. Въпреки това, основно се търгуват в Италия, Франция, САЩ и Германия.

Според сезона, трюфелите са зимни или летни. По-ценни и скъпи са зимните, но те се намират много по-трудно и в много по-малки количества.

Тези гъби са изключително хипогенни, т.е. спорофорът им се развива под земята. Единствената им стратегия за разпръскване изглежда е зоохорията; техните спори се поглъщат или транспортират от определени животни (бозайници), които ги откриват чрез миризма. Дивите свине изглежда играят важна роля в това разпръскване, както и катериците (демонстрирани при поне два вида в Северна Америка, където дивите свине отсъстваха). Червената катерица (Sciurus vulgaris) в Европа и Евразия и американската червена катерица или северната летяща катерица и може би други видове консумират тези гъби. По този начин те помагат за разпространението на спорите и следователно играят полезна роля за гората, тъй като тези гъби са микоризатори за основните горски видове (дъб и леска в Европа).

Добре е да знаете, преди да ви обземе треската по търсене на "черния диамант“, че има лъжливи и отровни трюфели.