Двама районни кметове във Варна са заплашени от предсрочно прекратяване на правомощията им. Това научи "Фокус" от Общинската избирателна комисия (ОИК).

В ОИК – Варна е постъпил сигнал във връзка с обстоятелства обуславящи възможна несъвместимост на кмета на район Одесос, община Варна Цветнен Димитров Цветков. От приложена разпечатка от Търговски регистър се установява наличие на фирма на Цветнен Димитров Цветков - ЕТ "ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“.

Посочените в сигнала обстоятелства налагат извършването на проверка от страна на ОИК Варна за наличие на нарушение на законовата забрана по чл.41 ал.1 и задължението на избрано за кмет лице по чл.41 ал.3 ЗМСМА.

Предвид горното и на основание чл.87 ал.1 т.1 ИК във връзка с чл. 41, ал. 1 и 3 ЗМСМА, ОИК - Варна реши: Уведомява Цветнен Димитров Цветков за постъпили в ОИК Варна документи, даващи основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му като районен кмет на район Одесос, община Варна и му предоставя възможност да направи писмено възражение пред общинската избирателна комисия в тридневен срок.

Паралелно с горния сигнал в ОИК – Варна е постъпил и сигнал във връзка с обстоятелства обуславящи възможна несъвместимост на кмета на район Приморски, община Варна Николай Тодоров Желязков. От приложена разпечатка от Търговски регистър се установява вписването му като ликвидатор на търговско дружество "Контекст Плюс“ ЕООД.

Посочените в сигнала обстоятелства налагат извършването на проверка от страна на ОИК Варна за наличие на нарушение на законовата забрана по чл.41 ал.1 и задължението на избрано за кмет лице по чл.41 ал.3 ЗМСМА.

Предвид горното и на основание чл.87 ал.1 т.1 ИК във връзка с чл. 41, ал. 1 и 3 ЗМСМА, ОИК - Варна реши: Уведомява Николай Тодоров Желязков за постъпили в ОИК Варна документи, даващи основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му като районен кмет на район Приморски, община Варна и му предоставя възможност да направи писмено възражение пред общинската избирателна комисия в тридневен срок.

Двете решения могат да бъдат обжалвани пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.