Подмяната на лични документи и изваждане на нови може да става във всички Районни управления в София без значение от адресната регистрация. Жителите на столицата с постоянен адрес в града могат да подават заявления за документи във всяко Районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщават от СДВР.

"Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената БДС от 01 РУ до 09 РУ на територията на столицата", обърнаха се към столичани от МВР.

Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Работно време на всички звена БДС в районните управления на територията на София в делнични дни:

От 08.00 ч. до 17.45 ч. без обедна почивка.

Заявления за издаване на документи се подават в отдел "Български документи за самоличност" (ОБДС) - СДВР с адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 91.

Работно време на ОБДС - СДВР (гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 91) в делнични дни:

От 08.30 ч. до 17.30 ч. без обедна почивка.

Готовите лични документи се получават в звеното БДС на СДВР, където е подадено заявлението.

Както вече бе съобщено, статистиката отчита ръст на желаещите да подновят своите лични документи, което налага и въвеждането на по-гъвкава организация на работа. След обучение, в обслужването на гражданите ще се включат и допълнително назначени служители, които да подпомогнат работата при засилване на потока. В случай, че след попълване на състава са възможни други промени, гражданите ще бъдат своевременно осведомени.

График на дежурните звена БДС при СДВР за съботните дни с работно време от 08.30 ч. до 14.30 ч.:

22 юни - Трето РУ - от 08.30 ч. до 14.30 ч.;

29 юни - Четвърто РУ - от 08.30 ч. до 14.30 ч.

В тази връзка от МВР предоставят информация за натовареността по Районните управления, справката може да намерите в галерията ни.