МВР-Пловдив ще има изнесени полицейски приемни в 12 пловдивски села през май. Срещите на мобилните екипи с жители на населените места ще се проведат по следния график:

На 08.05.2024 г. на територията на РУ-Първомай – с. Татарево, с. Караджалово и с. Добри дол.

На 15.05.2024 г. на територията на  РУ -Труд - с. Строево, с. Малък чардак, с. Голям чардак.

На 20.05.2024 г. на територията на  РУ -Хисаря - с. Иван Вазово, с. Ръжево и с. Долна махала.

На 22.05.2024 г. на територията на  РУ -Раковски - с. Върбен, с. Розовец и с. Чоба.

Организацията с изнесените приемни има за цел да повиши ефективността от противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред и същевременно да осигури възможност на хората да сигнализират за всякакъв вид нарушения, налагащи действия от страна на полицията или други компетентни институции.