МРРБ одобри средствата за изграждане на канализация в село Марково, съобщи за Агенция "Фокус" кметът на селото Десислава Терзиева. Вече е подписано споразумение между кмета на община "Родопи“ и регионалното ведомство в присъствието на кмета на село Марково и заместник-областния управител на Пловдив Иванка Петкова.

С постановление на Министерския съвет на служебния кабинет бе одобрен проекта на Община Родопи за изграждане на главни колектори 1, 2 и 3 на Марково.

Средствата за цялостната реализация на канализацията са в размер на 4 110 000 лева, като половината от тази сума общината ще получи още до края на годината.

През следващата година държавата ще дофинансира до пълния размер проекта

информират от община Родопи.

Главен колектор 1 започва от улица "Здравец“, пресича улица "Иван Вазов“ и достига до улица "Струма“. Трасето продължава по улица "Кирил и Методий“, където ще се изгради преливник 3. Отливният му канал ще се заусти в Марковското дере, а разредените битови отпадъчни води ще се заустят в ревизионната шахта на улиците "Кирил и Методий“ и "Гергана“ и ще се включат в съществуващия участък на главен колектор 1.

Главен колектор 2 започва от улица "Клокотница“ и продължава по улиците "Трети март“, "Козлодуй“, "Иван Асен II", улица "Стадиона“, "Захари Стоянов“, "Иглика“ и "Подем“ , където ще се монтира преливник 2. Колектор 2 завършва по улица "Гоце Делчев“ и ще се зауства в ревизионната шахта на улица " Плиска“.

Главен колектор 3 ще се положи по улица "Захари Стоянов“, като заустването ще стане в новата ревизионна шахта на кръстовището с улица "Здравец“.

Общата дължина на новата канализация е близо 3 километра.

Строителството ще се извърши на два етапа, като ще се започне от главен колектор 2.

Проблемът с липсата на канализация е жизнено важно за жителите на населените места в общината, тъй като през годините са изграждани частично отделни участъци.