Министерство на електронното управление и Столична община представиха съвместния си проект "Облачни е-услуги за администрацията“. Той създава единна система, която дигитализира управлението на административни процеси от администрациите. Основната цел на проекта е автоматизация на работните процеси в администрацията, което ще доведе до по-бързо обслужване, проследимост и значително повишаване на административните капацитети. Проектът се финансира от Оперативна програма "Добро управление“.

Автоматизират се работни процеси, свързани с изпълнение на функции в централната администрация и процеси, свързани с предоставянето на административни услуги от общинските администрации. "По този начин различни отдели и областни и общински администрации ще могат да си комуникират автоматизирано, бързо и ефективно. Ползите от иновативната система за гражданите ще доведат до оптимизация на работните процеси, повишаване ефективността на администрацията, а оттам и увеличаване на потребителската удовлетвореност. За самите администрации системата ще намали чувствително разходите за разработване, поддържане и актуализиране на собствени решения за автоматизирани работни процеси, както и ще осигури оперативна съвместимост при взаимодействие между звената в една администрация.“, каза главният секретар на Министерство на електронното управление Ангел Петров по време на встъпителната пресконференция по проекта.

Допълнително е осигурено и ново ниво на мобилност и сигурност, което ще позволи възможност за отдалечен достъп до платформата за автоматизация, която ще функционира върху Държавния хибриден частен облак ( ДХЧО). Генчо Керезов, зам.-кметът по дигитализацията на Столична община и ръководител на проекта сподели: " Независимо от многото предизивкателства, пред които се изправихме, Министерство на електронното управление и Столична община направихме всичко възможно да реализираме този проект.

Изпълнявайки програмата за дигитализацията на кмета Йорданка Фандъкова и МЕУ в синхрон, днес показваме, че електронното управление е възможно именно когато институциите работят с ясни цели и широка визия за национално приложение. Принципите, на които почива тази своеобразна реформа в административното управление в държавата, са точно тези, които бяха поставени и за работата на новото редовно правителство. Именно заради това съм оптимист, че ще срещнем подкрепа в лицето на новият Министерски съвет за постигане на бърза и ефективна дигитализация на администрациите в полза на граждани, служители и бизнес.

Пилотно проектът се изпълнява между МЕУ, Столична община (голяма община), Велико Търново (средна по големина община) и Челопеч (малка община), които ще имат възможност да повишат ефективността на администрацията и уеднаквят начина, по който администрациите изпълняват дейности в конкретната област, както и да осигури оперативна съвместимост и да подобри комуникацията администрация – гражданин - бизнес.

В рамките на дейността беше извършен анализ на работните процеси в Столична община и две общини в различен мащаб - Велико Търново и Челопеч- свързани с предоставянето на минимум 50 общински административни услуги и конфигурирани персонализирани пакети за администрациите на трите града. Това ще послужи за създаването на модели за автоматизация на различните по големина общини в България, за да може автоматизацията на административните процеси да се разпространи из цяла България и да се реализира по устойчив начин. В рамките на проекта се създават и обучителни материали, които да послужат на по-малките общини в България за обучение за работа с новите административни способности.

Това е иновация, която се осъществява за първи път в Европа. Чрез реализацията ще се постигне максимално ускоряване на административното обслужване първо в София, а оттам и в цялата страна. Гражданите първо на трите общини ще могат да подават електронните заявления в обновеният електронен портал на МЕУ, след което системата ще подготвя автоматично всички налични проверки и справки за администратора, а за него ще остане само да валидира резултата услугата с електронен подпис.

Зададен е модел с определено време от 1 час за подпис от длъжностните лица в централната и районни администрации на СО. В резултат на това гражданите на столицата ще могат да получават резултата от 50 те електронни услуги в рамките на час след заявяването им през портала на МЕУ. След края на проекта, СО ще предостави платформата за споделено ползване чрез директна интеграция от МЕУ и от други общини в общата държавна инфраструктура за електронно управление.