Дивите животни, стопанисвани в Държавно ловно стопанство "Витиня", бяха повод за посещение от  50  деца от 1-ви до 4-ти клас, от ОУ "Васил Левски“ гр. Правец на 7 май. Малчуганите се потопиха в горската обстановка, чрез беседи и игри, свързани с животинския свят.

Учениците имаха възможността да наблюдават единственото стадо от тибетски як в България, тъй като лесовъдите бяха организирали преход в една от базите за интензивно стопанисване на дивеч.

Подрастващите успяха да видят кошути, муфлони, диви свине. Те научиха много за дивите животни, за разликите между видовете от сем. Еленови (сърна, благороден елен, елен лопатар), както и важността на опазването на  горските територии.

Срещата завърши с много положителни емоции и пожелания за още нови срещи, от страна на децата.