Гражданска инициатива ТИ СИ СЛИВЕН организира и представи в изключителен и широк формат културното наследство на Сливен в рамките на международния ден за опазване паметниците на културата. В емблематичната зала "Сливен“ през целия ден на 18.04.2024 пред публика се представяха отношения, позиции, проучвания, примери на добри практики и посоки за опазване, социализация и развитие.

Преди обяд се разгърна дебат на високо институционално ниво с представители на Община Сливен, Общински съвет Сливен, читалища и неправителствени организации съвместно с активни младежи.

В следобедната част програмата ескалира през историята и времето от античността, средновековие, османски период, близкото минало и бе засегнато на високо експертно ниво от представители на академичната и професионална общност.

Културното наследство се презентира в тематични панели от Регионален исторически музей – Сливен, архитекти от Камара на архитектите в България и докторант към Българска академия на науките, ученици от ППМГ "Никола Обрешков“ – Казанлък и НХГ "Димитър Добрович“ – Сливен, експерт от Държавен архив – Сливен. В събитието по своеобразен подход се засегна знаковото историческо участие в сценичните изкуства – кино и театър.

В заключителната част на международния ден за опазване паметниците на културата се представи за първи път пред местната общност концепцията за Геопарк Източен балкан и пътя за утвърждаване в световната карта на UNESCO