Община Крушари събира в специален кулинарен албум награждаваните и най-оригинални рецепти, събирани повече от десетилетие, от изминали издания на фестивала "Празникът на гърнетата-кулинарната академия на Добруджа".

В албума "Кулинарните маршрути на община Крушари" ще бъдат включени автентични рецепти, придружени от богат снимков материал, илюстриращ приготвянето на храната или крайния продукт. В него ще бъдат поместени снимки от различни издания на фестивала, както и резултатите от проведено проучване и изследване на особеностите на местната кухня в община Крушари, в контекста на добруджанската кухня. Предвидено е закупуването на сгъваеми маси и столове, които ще бъдат използвани при провеждане на "Празникът на гърнетата-кулинарната академия на Добруджа".

Проектът "Кулинарните маршрути на община Крушари" е подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Местната инициативна група "Тервел-Крушари“, по подмярка 19.7.6 "Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията. Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лв. Срокът за изпълнение на проектните дейности е до юни 2025 г.