18 603 538 лв. е сумата на планираните капиталови в бюджета разходи с множество значими за всички квартали на Ямбол обекти, предаде репортер на "Фокус".

В план-сметката са предвидени средства за основни ремонти в размер на над 6 800 000 лв. За изграждане на инфраструктурни обекти и нови дълготрайни активи са заложени над 11 500 000 лв.

Общинските съветници в града подкрепиха предложението да бъдат предвидени 20 хиляди лева за проектиране на пътно кръгово кръстовище на ул. "Д. Благоев" и ул. "Преслав".

Отпуснатите целеви 15 699 300 лв. от държавния бюджет са разпределени за пътно кръгово кръстовище на бул. "Димитър Благоев“ и ул. "Жорж Папазов“ до бившата стоматологична поликлиника; за изграждане на асфалтова улица с автобусна спирка в района на новата болница; за основен ремонт на ул. "Преслав“ от ул. "Акация“ до околовръстен път Изток; улиците "Кара Кольо“, "Стефан Стамболов“ и "Стефан Караджа“, за реконструкция на ул. "Георги Гарабчи войвода“; рехабилитация на алеята от бул. "Д. Благоев“ до Обходен път Изток; за реконструкция на пешеходни зони в централната градска част.

Залагат се средства за изграждане на велоалея от кръстовище "Трите вятъра“ до Обходен път Юг, за изграждане на нови пешеходни мостове над река Тунджа в района на "Белянката“ и в жк "Златен рог“.

По време на обсъжданията на бюджета стана ясно още, че общинската администрация от преди месеци е стартирала процеса по изготвянето на подробен устройствен план за района на бившите пехотински казарми. Този процес започва с изготвянето на задание, което вече е възложено.