Клуб на жените "Родопчанка“ организира Кръгла маса на тема: "Повишаване осведомеността относно домашното насилие и насилието основано на полов признак в община Смолян“, която ще се проведе на 27 май 2024г. от 10.00ч. до 13.30 ч. в конферентната зала на Регионална библиотека "Николай Вранчев", гр. Смолян.

Темите, които ще бъдат разгледани са:

- "Домашното насилие- същност, законодателство, добри практики" с презентатор адвокат Анелия Йончева

- "Психологически травми при жертви на домашно насилие. Динамика на домашното насилие. Оценка на риска"- Любомира Кадиева-психолог.

Нашата цел е да обединим представители на институции от Смолян и региона, медии и експерти от гражданското общество, които работят срещу насилието над жени. Нейните резултати ще се превърнат в решаващ фактор, който ще насърчи равенството между половете, справедливостта и социалното включване в контекста на глобалната здравна, икономическа и социална криза. Това ще доведе до възстановяване и устойчивост, основана на равенство и справедливост.