Министерският съвет прие Решение за откриване на консулство на Република Молдова в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в град Бургас и консулски окръг, обхващащ територията на областите Бургас, Варна и Добрич и за назначаване на г­жа Женя Атанасова за почетно консулско длъжностно лице. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 

Г-жа Атанасова е член на Управителния съвет на Българо­молдовската търговско-промишлена палата и заместник-председател на Съвета на директорите и председател на Одитния комитет на "Кепитал Холдинг Груп“ АДСИЦ и в качеството си на почетно консулско длъжностно лице се очаква да работи активно за поддържане и допълнително развиване на отличните двустранни отношения между Република България и Република Молдова.

Откриването на почетно консулство на Република Молдова в гр. Бургас ще допринесе за увеличаване на възможностите за сътрудничество между двете страни в икономическата, научно-образователната, туристическата и други области от взаимен интерес.