Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян, обяви 32 свободни места за специализанти. Желаещите да придобият специалност в системата на здравеопазването, ще трябва да се явят на конкурс, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Лечебното заведение обявява следните позиции за кандидатстване: "Лекар, специализант по Кардиология“ – 3 длъжности; "Лекар, специализант по Нервни болести“ – 2 длъжност; "Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност; "Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности; "Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност; "Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 2 длъжности; "Лекар, специализант по Клинична микробиология“ – 1 длъжност; "Лекар, специализант по Хирургия“ – 2 длъжности; "Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ – 2 длъжности; "Лекар, специализант по Урология“ – 2 длъжности; "Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 2 длъжности; "Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 4 длъжности; "Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност; "Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 2 длъжности; "Лекар, специализант по Инфекциозни болести“ – 1 длъжност; "Лекар, специализант по Педиатрия“ – 2 длъжности; "Лекар, специализант по Образна диагностика“ – 2 длъжности.

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 15.05.2024г. до 16.00.ч. на 17.06.2024 г.