По повод празника на града и деня на миньора, Общинска администрация – Мадан и градска библиотека "Антон Страшимиров" обявиха конкурс на тема "Мадан – кътче от рая". Той се провежда в два раздела: литература, в който може да се участва с есе, разказ и стихотворение и изкуство, в който участниците може да се изявят в музика, изобразително и приложно изкуство.

В конкурса могат да вземат участие деца и възрастни от община Мадан и страната. Творбите се приемат в Градска библиотека "Антон Страшимиров" гр. Мадан, ул. "Република" №2 всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч., в срок до 06.08.2024 г. /или по пощата/.

Те се изпращат, придружени с трите имена на автора, възраст, училище или извънучилищно звено, адрес и телефон.

Творбите не се връщат, а се съхраняват в Градска библиотека "Антон Страшимиров", като класираните ще бъдат публикувани на www.madan.bg.

Задължително условие е творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

За повече информация на тел: 0895666760