Гражданите, желаещи да се запознаят с проектните идеи в концепцията "Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион", могат да вземат участие в дискусията на 14 март в Юнашкия салон 

Община Варна е водещ партньор в разработването на концепцията на стойност 43,8 млн. лв.

Областният информационен център във Варна организира анкетиране и обществено обсъждане на 12 проекта, част от концепцията "Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион".

Събитието ще се проведе на 14 март, четвъртък, от 14 часа в Юнашкия салон в града.

Концепцията е преминала първия етап на оценка по процедурата "Концепции за интегрирани териториални инвестиции" /КИТИ/ по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. Община Варна е водещ партньор, а сред участниците са още Аксаково и Шабла, Медицинския университет, Техническия университет, Двореца на културата и спорта, ДГ "Чайка", ПГГСД "Николай Хайтов", и оператора на Летище Варна - "Фрапорт Туин Стар Еърпорт менджмънт" АД. Проектите са на стойност 43,8 млн. лв. и се предвижда те да бъдат финансирани по четири програми "Развитие на регионите", "Образование", "Околна среда" и "Развитие на човешките ресурси" за периода 2021-2027.

Сред тях са проектното предложение "Проектиране, ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)" , открита при ремонтните дейности на ул. "Цар Симеон".  Предвидените мерки включват облагородяване на пространството между улиците "Козлодуй", "Цар Симеон I", "Д-р Л. Заменхоф", експонирането на недвижимата културна ценност, изграждане на лапидариум (музей на открито, където да се експонират артефакти) и на посетителски информационен център.

Второто проектно предложение е "Реконструкция и ремонт на Летен театър - Варна", като предвидените дейности включват основен ремонт на сградите, балкона и оградата, нов сценичен подиум, както и осигуряване на достъпна среда. Ще се подменят 2 400 бр. седалки в основното помещение и на балкона. Предвижда се и обновяването на озвучителната система и сценичното осветление. Това включва фасадното и парково осветление и оборудване за съблекални и гримьорни. Предвиден е още монтаж на подвижен покрив /тип Пергола/, както и на защитни тенти за седалки, позволяващи ползването на Летния театър при лоши атмосферни условия.

Включен е и проект за ремонт на площада пред ЖП гарата и девет улици в карето между улиците "Дунав", "Дебър", "Охрид", "Преслав" и "Девня". Дейностите включват подмяна на пътната и тротоарните настилки, обособяване на пешеходни зони и велоалеи, поставяне на нова паркова мебел – пейки, кошчета, и обособяване на кътове за отдих.

Сред проектите е основният ремонт и прилагане на мерки по енергийна ефективност за детска градина "Чайка". Те включват цялостен ремонт на учебното заведение, ново оборудване и облицоване на басейна, обособяване на кабинети за деца със специални образователни потребности.

Предвиден е общ проект по програма "Околна среда" между Община Варна и Техническия университет. Той включва реконструкция на дерето, което минава през двора на университета чрез почистване, увеличаване на обема и изграждане на бетонно корито.

Представени са проекти на образователни институции или фирми-партньори. Сред тях са проектът на Медицински университет-Варна за обновяване на апаратура чрез закупуване на циклотрон за УМБАЛ "Св. Марина". С общ проект участват ПГГСД "Н. Хайтов" и училище "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Игнатиево за превенция на вторичната сегрегация в двете училища. Включени са и два проекта за облагородяване на туристическа инфраструктура в Шабла – единият за селищно образование "Кария", а другият за природна забележителност "Скалния мост" в село Тюленово. 

Реализирани ще бъдат и инфраструктурни мерки за възстановяването на дерето в с. Куманово, община Аксаково. Предвидени са и два проекта за обучение на персонала на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт мениджмънт.

Резюме на концепцията: 

https://varna.bg/bg/2346

https://www.youtube.com/watch?v=UXcB970zdpI

https://www.facebook.com/evrofondovevarna/posts/pfbid02QJEwsm8wUVxS4K6hKMimUTjqN4g8uijFNW9AzVYNqwPJW1NPTnZB6LMQiRzBVM3Al

 

Онлайн анкета https://forms.gle/158LQbJdoDbXNPhd6