Общинските съветници от "ПП-ДБ" са внесли питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров дали предишният кмет (б.р. - Здравко Димитров), е подписал договора за покупко-продажба на декарите в парк "Отдих и култура" и дали вече са платени някакви суми. Това обяви кметът на пловдивския район "Западен" Тони Стойчева в БНТ подкаст "Къде живеем?". 

"Припомним, че Общинският съвет взе решение да купим парка за 35 милиона с ДДС, която сума да бъде разсрочена в три финансови години. Тази година трябваше да се платят 3.5 милиона лева като аванс по този договор. Неофициално ми е ясно, че е подписал този договор, но не е ясно каква сума е платена по него", заяви Тони Стойчева и изрази надежда кметът Костадин Димитров да изясни казуса. 

Според нея от правомощията на настоящия кмет е да прецени как ще се действа оттук-нататък с договора. 

"В момента инициативата би могла да дойде от кмета, който да реши да прекрати този договор. Ако са платени някакви пари, ние трябва да преценим да загубим ли тези пари по договора, които са платени, но да спестим евентуално по голямата част? Въпросът е какво правим след това: ще отчуждаваме ли, ако да, то на каква цена, тоест тук трябва да се направи един много добър финансово-правен анализ.

"Аз мога да кажа, че този договор е унизителен за администрацията - когато купуваш имот за 35 милиона би следвало да се постараеш договорът да бъде много по-пълен и уреждаш по-подробно отношенията между страните, а не договор, който е страница и половина по възможно най-бланкетната форма, така че един такъв договор - бланкетен, крие много рискове при прекратяването му. В интерес на истината вече съм забравила подробностите по него, но ако кметът Димитров реши да се занимава с казуса, аз с драго сърце ще помогна отново и като юрист!", категорична бе Тони Стойчева.