На 24 април в Община Варна ще се проведе учебен сбор по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП). За участие в него са поканени всички служители на общинската администрация. Целта на сбора, свикан от кмета Благомир Коцев, е да се постигне по-ефективно прилагане на съществуващата и нововъведената нормативна база, регламентираща дейността по ОМП през 2024 година.

Ще бъдат представени презентации на Военно окръжие I степен – Варна, на отдел "ОМП“ на Община Варна, на факултет "Навигационен“ на ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров“ и на Катедрата по медицина на бедствените ситуации и морска медицина към Медицински университет – Варна.

Сборът ще се проведе в зала "Пленарна“ на Община Варна на 24.04.2024г. (сряда) от 09:00 до 12:30 ч.