Кметът на Варна Благомир Коцев е днес в София за участие във важна конференция.  Форумът е организиран от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и ще се проведе в хотел "Милениум".

В началото на всеки мандат на местната власт НСОРБ организира встъпителна конференция на новоизбраните кметове и председатели на общински съвети. Ще бъдат очертани актуалните за общините политически теми, основните предизвикателства и общата визия за развитието на общините през мандат 2023 - 2027.

Кметове на общини, председатели на общински съвети, общински съветници, партньори на НСОРБ и гости от Асоциацията на местните власти на Кралство Норвегия ще имат възможност да споделят своите виждания и опит за икономическото развитие на общините в контекста на екологична и цифрова трансформация и да коментират възможните действия за смекчаване на последиците от негативните демографски тенденции. Перспективите пред съвместно използване на ресурси и споделяне на услуги между общините също ще бъдат сред темите на събитието.

Във втората сесия на конференцията с представители на  изпълнителна власт, ще бъдат дискутирани подходите и политиките, насочени към укрепването на местния потенциал и намирането на дългосрочни решения за предизвикателствата пред обществото. Ще бъдат засегнати и важни теми като подготовката на страната за присъединяване към Еврозоната, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Шенгенското пространство.

По неофициална информация на форума на НСОРБ в София ще присъстват и премиера акад. Николай Денков, и министъра на финансите Асен Василев.