161-а Пленарна сесия на Комитета на регионите ще се проведе в Брюксел, Белгия на 19 и 20 юни. Сред представителите на регионалните и местните власти в ЕС ще бъде кметът на община Сливен Стефан Радев.

Сред акцентите в двудневния форум ще бъде подобряването на подкрепата на ЕС за регионалните екосистеми за научни изследвания и иновации. В контекста на темата ще бъде дебатиран и въпросът за технологиите и иновациите, както и техният потенциал за справяне с предизвикателства като изменение на климата, застаряване на населението или устойчивото развитие.

Сред дискусионните теми попада и участието на местните и регионални власти в структурирането на плановете за възстановяване и устойчивост, както и стимули за развитие на иновациите по места.

Шест пъти годишно членовете на Комитета на регионите се събират на пленарна сесия в Брюксел за разглеждане и приемане на становища, доклади и резолюции.