До средата на 2025 година се очаква да бъде готов пробивът под Централна гара, изпълняван от НКЖИ. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров

Модернизацията на жп възел "Пловдив", който е сред най-важните железопътни връзки в България, е с голямо регионално-икономическо и стратегическо значение. Припомняме, че официалната първа копка по изпълнение на проекта се състоя на 9 декември 2021 година.

Идеята е с реализацията на проекта значително да се намалят задръстванията при автомобилния трафик и вредното въздействие върху околната среда в град Пловдив и региона. Ще се създаде възможност за повишаване на скоростите за пътуване с железопътен транспорт по основното направление на Коридор "Ориент/Източно - Средиземноморие“ от Европа през Сърбия към Турция и Черноморието. 

Комуникационно-транспортният пробив под Централна жп гара ще свърже южните квартали на града с центъра. Трасето на пробива е съобразено и следва предвиденото в общия устройствен план на Пловдив подземно преминаване от бул. "Васил Априлов“ към бул. "Македония“ под района на гаровия комплекс. Ще бъдат изградени и удобни вертикални пешеходни връзки.

Стойността на договора е е 89 028 245,95 лева без ДДС. Изпълнител е Обединение "Проект Пловдив“ ДЗЗД, включващо фирмите "Трейс Груп Холд“ АД и "Балкантел“ ООД.

Обект "Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“ е част от проект "Развитие на железопътен възел Пловдив“ и се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).