Кметът на Пловдив Костадин Димитров бе избран за член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Това стана по време на Общото събрание на НСОРБ, което се проведе вчера и днес в София.

Гласуването за листата от номинирани за членове на Управителния и Контролния съвет за мандат 2023 – 2027 г. се извърши тайно от всички делегати на форума.

Управителният съвет ръководи дейността на НСОРБ в периода между заседанията на Общото събрание. Той се състои от 23-ма членове, а негов председател за трети мандат е Даниел Панов.