На 14 юни (петък), на церемония по връчване на наградите на завършващите средно образование с отличие в Община Пазарджик, кметът на Петър Куленски връчи специални отличия на 120 ученици. 

Постиженията на всички ученици са повод за гордост не само за близките им, но и за града ни. Затова церемония, която е част от програмата на Община Пазарджик за поощрение "Добрият пример е в Пазарджик“,  е насочена към всички младежи от Общината, проявили висока гражданска активност и постигнали високи резултати в различните области на науката, образованието, изкуството и спорта. 

Постиженията на отличниците са доказателство за това, че с упоритост, труд и воля всичко е възможно. Нека успехът име е пример за подражание не само за връстниците им, но и за всички нас.

I. Езикова гимназия  "Бертолт  Брехт" гр. Пазарджик - 53 бр.

ІІ. Профилирана математическа гимназия "Константин  Величков"гр. Пазарджик – 1 бр. 

ІІІ. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик - 19 бр. 

ІV. Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пазарджик - 8 бр. 

V. Средно училище  "Георги Бенковски " ,гр. Пазарджик - 2 бр.

VІ. Средно училище "Георги Брегов", гр. Пазарджик - 2 бр. 

VІІ. Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство, гр. Пазарджик - 1 бр. 

VІІІ. Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик - 5 бр.

ІХ. Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик- 4 бр.

Х. Спортно училище, гр. Пазарджик - 7 бр. 

ХІ. Профилирана гимназия "Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик - 3 бр.