Спешно отстраняване на дефектите в системата за управление на уличното осветление поиска кметът на Ловеч Страцимир Петков в писмо до фирмата изпълнител на строително-монтажните работи (СМР), съобщиха за "Фокус" от местанта власт.

Това е на основание договора по проекта "Енергийноефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци".

По него са заменени съществуващи конвенционални улични и паркови осветителни тела с нови 3438 високоефективни LED осветители в Ловеч и Дойренци. Изградена е автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление, като обектът е въведен в експлоатация през пролетта на миналата година.

Искането на кмета е във връзка с множество постъпили сигнали за неработещо или неправилно работещо улично осветление. Съгласно договора между Община Ловеч и изпълнителя на СМР той е длъжен да отстрани за своя сметка установените недостатъци в рамките на гаранционните срокове. Даден му е срок от пет дни, в който да изпрати на място свой представител, за да бъдат установени конкретните причини за проблема и уточнено времето за разрешаването му.

В края на миналата година отново заради работещи през деня или несветещи през цялото денонощие осветителни тела в града кметът проведе среща с изпълнителя на СМР, който през януари започна подмяна на управляващите таблата контролери.

Сега сигналите са и за Ловеч, и за Дойренци.