По инициатива на кмета на Община Ловеч Страцимир Петков на работна среща с народния представител Николай Нанков днес бе обсъдено изграждането на нов магистрален водопровод "Черни Осъм" с ново трасе. Участваха още зам.-кметът инж. Петър Маринов, членът на управителния съвет на "Български ВиК Холдинг" Атанас Бояджиев, изпълнителният директор на ВиК АД – Ловеч, инж. Данаил Събевски и инж. Христо Семков, ръководител Производствено направление – Ловеч, съобщиха от общината.

Магистралният водопровод захранва три града от две области – Троян, Плевен и Ловеч, и 40 села, като за Ловеч е основен източник на питейна вода. С изграждане на новото съоръжение ще се гарантира, че водата, която извира от водоизточника, ще стигне до крайния потребител. Необходимите стъпки са изработване на идеен проект, парцеларен план, работен проект и същинско строителство.

От 2016 г. магистралният водопровод е публична държавна собственост, той е с изтекъл експлоатационен срок, вече в лошо състояние и с многобройни ежегодни ремонти.

Във връзка с решаването на неотложния проблем с водопровода Николай Нанков, който е председател на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание, организира работна среща на 26 март в София с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, изпълнителния директор на "Български ВиК Холдинг" Лозко Лозев, кметовете на Ловеч и Плевен и областните управители на Ловеч и Плевен.