Кметът Галина Стоянова инициира и проведе среща с представители на гр. Шипка, предаде репортер на "Фокус". На нея присъстваха кметът на гр.Шипка  Василка Панайотова, председателят на Гражданския консултативен съвет Цветолина Цветкова, Емилия Данчева и Милена Желева членове на консултативния съвет за Шипка,  представители на инициативния комитет на земеделските производители от града начело с господин Щерев, които организират и  протестни действия.

Кметът Стоянова изслуша хората и даде разяснение на всяка от стъпките, които трябва да извървят, за да получат обезщетение за щетите. Унищожена земеделска продукция, декари изкоренени   от  няколко годишни дръвчета, строшени коли, прозорци, покриви, унищожен градински инвентар и други  в резултат на градушката придружена с дъжд,  много силен вятър, незапомнена буря развилняла се в града на 13.06.2024 год. 

За доизясняване на възникналите въпроси госпожа Стоянова проведе конферентен разговор с бившия министър на земеделието и горите Десислава Танева, с настоящия  зам.-министър на земеделието и горите Иван Капитанов и с директора на общинската служба по земеделие. Стана ясно, че помощ ще получат земеделците при  100% унищожена продукция, но е прецедент унищожаването на дръвчета и това не е включено към мотивите за обезщетение в национален мащаб.

Беше договорено земеделските производители да подадат заявления до ДФЗ освен за унищожената реколта и за унищожените дръвчетата в двуседмичен  срок. 

Ще се съставят  констативни протоколи, които ще бъдат изпратени в Министерството на земеделието.

След това кметът разясни стъпките, които трябва да предприемат потърпевшите физическите лица. Обезщетенията, които ще получат те зависят от доходите им, от адресната регистрация по настоящ / постоянен адрес / и описаните в първоначално подадените заявления  до АСП щети. След проверка ще се съставят констативни протоколи.

Ще се подпомогнат само бедстващите семейства. Тези, които имат освен основно и второ жилище, което не е пострадало ще си поемат щетите. Към Община Казанлък са сформирани две комисии, които работят в помощ на  гражданите. 

Те извличат от подадените  заявления, придружени с копие на акт за собственост, нужната информация за кандидатстване за обезщетение.

Ще се правят снимки на всяко жилище, ще се изготвя количествено стойностна сметка / КСС/, служебно ще се издават данъчни оценки и ще се оценяват щетите.

След това ще се  изчисли  общата сума, която  ще се иска от Министерството на финансите.

Подпомагането няма да надмине данъчната оценка на жилището.

Ако то е застраховано обезщетението ще се намали със стойността на застраховката. В резултата на това някои семейства ще получат до 1600 лв, а на други помощ ще бъде отказана. Към момента хората са сплотени в бедата си.

Община Казанлък предприема бързи и адекватни мерки, и  съвместно разчитаме на максимални обезщетения за всяко семейство, и всеки земеделски производител в рамките на правилата!