С 10 059 199  лв. ще бъдат финансирани седем проекта на Община Девин, след като градоначалникът Здравко Иванов подписа споразумения за отпускането на средствата от  Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Предстои  изграждане и ремонтиране на  външни и вътрешни водоснабдителни системи и съоръжения в селата Беден, Михалково и Осиково.

Освен това ще се извърши рехабилитация на централна градска част в кв. "Настан“, Етап – 2 на ул. “Лиляна Димитрова“, от кръстовището и мостовото съоръжение в долния участък  до новото преминаване през  дерето до жилищния блок.

Ще се извърши ремонт на една улица в с. Гьоврен, както и реконструкция  на част от улиците "Шина Андреева“ , "Равня“, "Шипка“ , "Слави Кацаров“ и прилежащата им инфраструктура  в гр. Девин.

Финансиран е и проект за ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка, с изграждане на нова обслужваща сграда към нея в Девин.

"Благодарение на добрата проектна готовност на моя екип, ще бъдат решени редица наболели проблеми на територията на общината.

Продължаваме с усилията за търсене на финансиране и подобряване  начина на живот и на жителите в  другите населени места в Девинско“, коментира кметът Здравко Иванов.

Подписаните споразумения пристигнаха вчера в Общинска администрация.