Кметът Стефан Радев и синдикатите в Сливен подписаха Колективен трудов договор /КТД/ за системата на предучилищното и училищното образование на територията на общината. Синдикатите и работодателите благодариха на Общината за доброто сътрудничество.

"Без Общината няма как и най-малката стъпка, която искаме да извървим заедно, да се случи. Това се прави в името на колегите ни. Благодаря на господин Радев и екипа на Общината“, заяви Лидия Димитрова, председател на Общински координационен съвет на Независим учителски синдикат към КНСБ.

"Много пъти съм коментирал, че нашето желание е доходите да са високи, да имаме качествено образование, качествено здравеопазване. Това е много важна част от стандарта на живот. Искаме ли да имаме развитие, това трябва да е постигнато“, посочи кметът Радев.

На събитието присъства президентът на КНСБ Пламен Димитров.

"Радвам се, че имам възможност да съм тук в този важен момент, за възстановяване на колективното договаряне на общинско ниво в образованието. Не във всички общини има колективни трудови договори. Тази практика на задълбочаване на партньорството с местната власт през КТД за нас е много важно да бъде насърчавана и местната власт да я поема с отговорност. Както разбирам, че се случва тук при вас, което е много похвално“, каза от своя страна Пламен Димитров.  

Един от акцентите в КТД е възстановяването на Общинския съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. Също така е договорено при евентуални промени в мрежата на образователни институции Общината своевременно да информира социалните партньори за предстоящите промени и да осигурява обсъждането им в Общинския съвет за тристранно сътрудничество. В началото на учебната година работодателите не сключват трудови договори с външни лица, ако има учители с непълна норма задължителна преподавателска работа.

Подписи под документа поставиха кметът на община Сливен Стефан Радев, председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България-Сливен Иван Узунов, председателят на Общински координационен съвет на Синдикат на българските учители към КНСБ Иван Господинов, председателят на Общински регионален съвет "Образование“ към КТ "Подкрепа“ Гергана Панайотова и председателят на Общински координационен съвет на Независим учителски синдикат към КНСБ Лидия Димитрова.

След подписването на КТД кметът Стефан Радев поздрави делегатите на събранието на КНСБ, което се проведе в зала "Май“.