Кметът Стефан Радев ще участва в заседанието на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ на 27 и 28 февруари в София.

На него ще бъдат избрани Управителен съвет и Контролен съвет, както и председатели на двата органа.

Ще бъдат представени отчети за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет за 2023 година, както и изпълнението на бюджета на НСОРБ за миналата година.

Предстои да бъде приета програма за дейността на Сдружението за 2024 година и проектобюджет за настоящата година.