Редовно заседание на Общински съвет – Смолян ще се проведе на 27 юни от 13:00 часа в Сесийната зала на Община Смолян, предаде репортер на "Фокус“. В първоначалния дневен ред са включени 30 докладни записки.

Сред тях са четири предложния на кмета Николай Мелемов за удостояване на видни родопчани с различни отличия на община Смолян.

Първото предложение е за удостояване на Георги Милушев със званието "Почетен гражданин на Смолян“ или отличие "Златен плакет на Община Смолян“ или "Значка на Смолян“, заради заслугите му към Смолян, обществената му ангажираност и изградени и поставени паметници на велики личности, които е оставил за поколенията.

Има предложение за връчване на отличието "Златен плакет на Община Смолян“ на д-р Никола Борисов Проданов от гр. Смолян, заради обществената му ангажираност, родолюбие, патриотизъм и човеколюбие.

Кметът оправя предложение към общинските съветници и за присъждане званието "Почетен гражданин на Смолян“ на Апостол Кисьов – посмъртно, за приноса му за разпространение и съхраняване на родопския фолклор.

Има и предложение за присъждане званието "Почетен гражданин на Смолян“ на проф. Ружко Челебиев от гр. Смолян, заради неоспоримите му заслуги към Смолян, обществената му ангажираност и художествените и монументалните творби, които е оставил за поколенията.

Сред останалите докладни записки в дневния ред са Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избиране на представител в проект на Европейската комисия "Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ и други важни за жителите на община Смолян въпроси.