Дотук нещата приключиха успешно, но предстоят две много големи предизвикателства, свързани с анаеробната инсталация. Това са може би най-големите предизвикателства пред петте общини – Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево през следващите няколко години. Това каза кметът на Община Благоевград Методи Байкушев по време на официалната церемония по откриването на новата инсталация в село Българчево, предаде репортер на "Фокус“.

"На първо място ние трябва да изберем оператор на тази инсталация. Става дума за една изключително сложна технология, която изисква много знания, умения, дисциплина, отговорност при нейното опериране. На второ място ние всички общини от Регионалното сдружение за отпадъците трябва да положим неимоверни усилия за това да убедим бизнеса и жителите в нашите общини да започнем да събираме отпадъците разделно“, каза още той.

Кметът на Община Благоевград съобщи, че предстои мащабна информационна кампания, която за да бъде успешна, трябва да е много различна от всичко, правено до сега.

"Ние трябва да стигнем до последния човек в нашите общини и да направим така, че биоразградимите отпадъци да бъдат събирани разделно. Върху тази инициатива е заложен успеха на тази инсталация и въобще на цялата система за управление на отпадъците, която имаме петте общини. Бих искал да призова всички граждани и да ги уведомя, че най-голямата задача за Благоевград през следващите три години е да направим така, че да събираме разделно биоразградимите отпадъци и да направим така, че тази инсталация да заработи и да даде необходимия принос за цялата система за управление на отпадъците“, поясни той.

Общинският коментира, че чрез анаеробната инсталация ще се намали количеството отпадъци, което минава през предварителното третиране и количеството отпадъци, които се депонират в депото.

"Това от своя страна ще намали съществено разходите, които ние правим за предварително третиране и депониране. Системата за депониране на отпадъците е най-голямото разходно перо на всяка една Община. В Община Благоевград ние харчим повече от половината си пари за управление на отпадъците. Трябва да разберем, че всеки един от нас - както ние като администрация, така и гражданите и бизнеса, имаме отговорност за това да направим така, че цялата система да работи добре. Всеки трябва да участва със своя принос към това. Нека да си пожелаем "На добър час" и да направим така, че тази система да работи и да направи така, че да осъществи своите икономически и екологични ефекти“, добави той.

Кметът на Благоевград изтъкна, че особено важен е екологичният ефект, който ще се търси от тази система, а именно намаляване на емисиите на метан, който е един от основните газове, причинители на глобалното затопляне.

"Малко хора знаят, че всъщност хранителната индустрия е най-големият причинител на парникови газове, много преди транспорта и енергийната индустрия. Отлеженото на животни за храна и биоразградимите отпадъци произвеждат най-много парникови газове, което причинява глобалното затопляне, ефектите от което виждаме всички ние“, каза Методи Байкушев.

Той разказа, че преди няколко години на 1 май е карал ски на "Шилингарника", а днес в Рила има нищожно количество сняг по високите части.

"Това ще става все по-тежко и все по-трудно за нас и ще причини все повече проблеми, с които ще трябва да се справяме. Ще причини и безводие. Тази инсталация тук е нашата малка частица, която нашата общност на петте общини ще може да допринесе да намалим парниковите газове и да намалим ефектите от глобалното затопляне. Затова смятам, че всички ние трябва да осъзнаем нашата отговорност“, уточни кметът на Благоевград.

На събитието кметът се пошегува, че днес е с европейската си вратовръзка, защото цялата система за отпадъците е станала възможна чрез европейското финансиране.

"Такъв тип инсталации и въобще цялата система за управление на отпадъците, биха били немислими като замисъл и изпълнение без европейската солидарност. Никога не бива да забравяме, че сме част от най-богатия, най-проспериращия, най-демократичния, най-либералния и най-уважаващия ценностите на всеки един човек съюз в света. Този съюз всеки ден ни показва, че той е създаден за нас, за да гарантира мир и просперитет. Всеки ден го виждаме, както в материалната сфера, така и в духовната сфера. Няма пространство в света, в което човек да е по-свободен“, допълни Методи Байкушев.