Кметството на село Равно поле изгради и пусна в експлоатация соларна централа за собствено потребление. Тя има за цел да покрива енергийните им нужди, а проектът е част от стратегията на общината за подобряване на енергийната ефективност на територията на страната. Това съобщиха от пресцентъра на Община Елин Пелин.

Соларната централа е изградена от частна компания като всички материали, както и изграждането на централата са дарение от фирмата, която има за цел да насърчи добрите практики в областта.

"Една от добрите практики в Европа е да се инсталират соларни централи на покривните площи на обектите на общинските сгради. По този начин те спестяват от разходите си за електроенергия и могат да насочат бюджети към други важни дейности. Изградихме соларна централа като дарение на Община Елин Пелин и насърчаваме и другите общини да вземат пример за тази добра практика, за да се постигне устойчивост по отношение на задоволяването на енергийните нужди“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – основател на частната компания и председател на Сдружение "Соларна Академия България“.

Слънчевата енергия може да помогне на кметствата да спестят средства от сметките си за електроенергия, като произвеждат енергия от възобновяем източник. Тя е чист и възобновяем източник на енергия, който не произвежда вредни емисии, като по този начин кметствата могат да намалят въглеродния си отпечатък и да допринесат за по-устойчиво бъдеще.

"Община Елин Пелин работи в тясно сътрудничество с лидерите в сектора, които налагат правилата за професионализма в бранша. ВЕИ инсталацията ще допринесе за намаляването на енергийните разходи на обществените сгради и по този начин ще бъде освободен ресурс за други полезни за обществеността и гражданите дейности“, сподели кметът на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов.

Този тип добра практика би могла да даде добър пример и да привлече инвестиции на територията на общината, което от своя страна ще доведе и до увеличаването на работните места и по-доброто икономическо развитие в областта.