На 12 април Медицинският университет – Варна посрещна кандидат-студенти, родители и гости на традиционните Дни на отворените врати. Посетители от Германия, Великобритания, Бразилия и България имаха възможност да се запознаят с необятния свят на медицинската наука в най-модерния и високотехнологичен медицински университет у нас.

На кандидат-студентите бяха представени специалностите и учебните програми във факултетите по Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Експертите от отдел "Учебен“ и настоящи студенти на МУ-Варна разведоха посетителите в  Университета и неговите зали и отговаряха на въпросите на кандидат-студентите. Те имаха възможност да усетят атмосферата на академичния живот и споделиха, че за тях е било много полезно да разговарят със студенти, преподаватели и бивши възпитаници на Университета.

Присъстващите получиха информация за предлаганите специалности и за процедурата по кандидатстване, разгледаха симулаторите, използвани за обучение на студентите, залите по 3D анатомия и микроскопските зали на Катедрата по анатомия, музейната сбирка, както и посетиха обновената университетска библиотека.

Чуждестранните кандидат-студенти присъстваха на упражнения по практическа подготовка по химия, биология, молекулярна медицина и нутригеномика и имаха възможност да видят различни химични опити, атрактивни лабораторни експерименти, микроскопски и макроскопски наблюдения, демонстрации на живо с високотехнологична апаратура. Пред тях бяха показани възможностите на "виртуална класна стая". Бяха им представени също учебната платформа Blackboard и симулационния софтуер за физиологични експерименти и изследвания.

В една от аудиториите на Университета бе разположен и ултразвуков симулатор Vimedix и виртуална маса Body Interact, където, под ръководството на лекари-специалисти, посетителите видяха как се работи в реални условия с ехокардиограф и с платформата за виртуални симулации с пациенти.

Кандидат-студентите посетиха и основната база за клинично обучение Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Марина“ - Варна като се запознаха със съвременното оборудване там и реалните условия за практически занятия за оказване на модерна медицинска грижа.

На 13 април кандидатите положиха приемни изпити по биология, химия и изпит за владеене на английски език.