Даниела Савчева – директор на дирекция "Образование, наука и култура“ в Община Шумен връчи наградата на победителя в 46-ят Национален студентски литературен конкурс "Боян Пенев“, съобщават от Община Шумен. Той е Калоян Иванов, студент в Софийски университет "Св. Климент Охридски“.

Церемонията се състоя на 19 май в Аулата на Ректората на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски“. Наградата на конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 1000 лева за издаване на книга.

Тази година над 100 участници представиха свои творби в надпреварата, е председател на журито беше проф. Пламен Дойнов.