Община Добрич напомня, че на 25.05.2024г. изтичат сроковете за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на друго място само на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, за народни представители, членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите, които се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.

На 24.05.2024г.(петък) и 25.05.2024г. (събота) е осигурено дежурство за прием на  заявления в дирекция ГРОН при Община град Добрич на ул. "Любен Каравелов" №6, 9300 гр. Добрич от 8.00 до 17.00 ч.

Повече информация вижте ТУК.