До 16 юни беше срокът, в който участвалите в избори за Европейски парламент и предсрочни Парламентарни избори за народно събрание 2024 г., съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден ( до 16 юни 2024 г.) партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, трябваше да премахнат поставените от тях агитационни материали (предизборни плакати и транспаранти) по повод на вече приключилите избори.

Отстраняването на агитационните материали в срок е показателно за акуратността на всеки при спазването на закона и поддържането на Сандански и малките населени места чисти и привлекателни.