В проведеното на 13-и септември 2022 г. текущо класиране за прием в детските градини и детските ясли в град  Пловдив взеха участие 609 деца.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 319. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 88 деца, за втора – 97, за трета група – 74 деца и 31 деца кандидатстваха за четвърта група. От всички кандидатстващи 74 деца са записани в детско заведение, но родителите желаят преместване.

За класирането бяха обявени общо 378 свободни места, като 114 от тях за децата в яслена възраст, 120 – за първа възрастова група, 44 – за втора възрастова група, 60 – за трета група и 40 места за четвърта възрастова група. 

Класирани бяха общо 225 от кандидатстващите –107 деца за детските ясли, 49 за първа възрастова група, 28 за втора възрастова група, 25 за трета група и 16 за четвърта група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 23.09.2022 година. 

Следващото класиране е на 4 октомври 2022 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 26 септември включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес dz-priem.plovdiv.bg.