В сряда в  Художествена галерия – Стара Загора бе открита изложбата "Метарезерви 2024“ с куратор Атанас Тотляков, предаде репортер на "Фокус". Посетителят е поканен да се запознае с този поглед към изкуството и обществения живот, отразяващ измененията и състоянието на съвремието ни.

"Метарезерви“ е част от дългосрочен проект със същото наименование, стартирал през 2023 г. във Факултета по изобразително изкуство към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“ под ръководството на професор Тотляков. Изследователският екип се присъединява към артисти и учени от цял свят, които възприемат, че метамодернизмът е културният отговор на обществото от края на 20 в. насам спрямо глобални събития като климатичните промени, финансовите кризи, пандемията, нестабилната политическа ситуация. Студенти и преподаватели от Великотърновския университет заедно с визуални артисти с утвърдена практика в България и чужбина са сред първите в страната, които изследват ролята на художника и начините на свързване с публиката в тези нови условия.

"Проектът "Метарезерви“ има продължителен и пътуващ характер, в който търсим  разнообразните форми и локации на осъществяване на художествените намеси (галерийни пространства, жп гари, градска среда). Целта ни е да изследваме, но и да допринесем за изграждане и задълбочаване на обществените връзки между изкуството и заобикалящия ни свят. Друга задача на проекта е създаването на "резерви“ под формата на архивиране и документиране на артистичната работа“, разказва за проекта проф. Тотляков.

В творбите, представени в изложбата "Метарезерви 2024“, се забелязва характерното за метамодернизма колебание между високите идеали на модернизма и критичния анализ на постмодернизма, без да се възприемат или отхвърлят напълно. Фокусът на изложбата е върху изследване на пространството между крайните точки. Кураторската визия насочва художниците към активно съзерцание на междината – там, където директно или чрез технологични средства се осъществява контактът между творци, произведения, институции на изкуството и обществото.

В настоящата изложба метафората за трептящото махало между множество точки, експлоатирана активно от метамодернизма, се заменя с мисловния образ на калейдоскопа. Благодарение на оптичния уред в едно по същество празно пространство зрителят наблюдава красиви форми, което насочва вниманието ни към значението на междината като място на контакт. В същото време чрез образа на калейдоскопа се поставя въпроса за "красивото“ и неговото възприятие. Метамодернизмът задава структура на чувството, което е колебание между позитив и негатив. Поради това в изложбата са представени произведения, които могат да бъдат възприети и от ракурса на некрасивото и заплахата. Посланието на куратора и артистите е, че усещанията и чувствата принадлежат към строго индивидуалните човешки взаимодействия със света.

В изложбата "Метарезерви 2024“ участват Атанас Тотляков, Галина Цветкова, Дан Тенев, Дарина Пеева, Деница Милушева, Екатерина Иванова, Красимир Русев, Марина Теофилова, Милен Алагенски, Михаил Михайлов, Младен Младенов, Нуркан Нуф, Пенка Минчева, Яница Фендулова. Представени са и проектите "Homo Vespertilio" на Валентин Сабинов, Рада Дончева, Стела Караилиева и "Интенция за антивещ" на Богомил Иванов, Илина Пенева, Момчил Енчев, Стефан Василев.

Изложбата ще може да бъде разгледана до 14.07.2024.