Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна, представя от 14 юни до 3 юли 2024 г. базираните в Истанбул художници Джошкун Сами и Шевкет Сюнмез с проекта им “Ефектът Люксембург". Двамата автори имат творческо сътрудничество, започнало по време на техните студентски години в Художествената академия “Мимар Синан" в Истанбул. Свърза ги и България, където започват жизнения си път през 70-те години на ХХ век - Сами е роден през 1973 в Силистра, а Сюнмез - през 1978 в Пловдив. Те са утвърдени артисти от творческото поколение, което навлиза в изкуството през 1990-те, които работят както в Турция, така и в България, и имат самостоятелни и колективни изяви в Турция, България, Австрия, както и творческо присъствие във Франция - Париж. Изложбата показва техните различни артистични практики в диалог.

И двамата творци са заинтригувани от темата за трансформацията на личните и колективни преживявания, превръщаща се сама по себе си в процес на "сублимация". Картините, параваните и асамблажите на Шевкет Сьонмез, пълзящи и простиращи се в пространството, са пропити с лични спомени. Те предлагат на зрителя провокираща мисълта енигматична рефлексия върху съвременната визуална продукция и рециклирането на образи и символи. От друга страна, мастилените рисунки и картини на Джошкун Сами навлизат в по-тъмните води на регреса и упадъка, като същевременно поддържат диалог с историята на средата. Наречена на "Люксембургския ефект“ в радиофизиката, където сигналите взаимодействат в йоносферата, отразявайки и пречупвайки радиовълните, изложбата има за цел да създаде подобен резонанс на идеи чрез сливането на различни гласове и изследването на пресечните точки в творбите на художниците.

Двамата автори представят своя проект така: “Нарекохме тази изложба "Ефектът Люксембург", защото по подобен на радиовълните начин, в разпокъсания пейзаж на съвременното съществуване, понятията и концепциите свободно летят, и чрез объркване на сигналите и значението ние губим поглед върху това, което наистина ни заобикаля. Сред шума процесът на смислено разбиране става неуловим и се появява огромна, неразбираема мрежа, състояща се от така наречените "хиперобекти", като възможно обяснение за днешният житейски опит. Ефектите и проявленията на тези хиперобекти могат да бъдат широко разпръснати в различни местоположения, което прави цялата им форма невъзможна за виждане или усещане наведнъж, предизвиквайки самото понятие за индивидуализъм. Така индивидуалното преживяване избледнява в мъглата на несигурността, ние сме пренаситени с послания и скоро може да се окажем изключени, без никога да разберем защо това се случва с нас. В днешно време художниците се борят с концепции и феномени, които са огромни, сложни и често надхвърлят човешките мащаби на разбиране. Как може изкуството, и по-специално живописта, да отрази тези сложни въпроси?" - питат чрез своите произведения двамата артисти.

"Ефектът Люксембург“ кани зрителите да се приближат, за да чуят всички съмнения, несъвършенства и идиосинкретични качества, които двамата художници се опитват да предадат в смес от стилове, повърхности, теми и живописни пространства. Ако приемем, че съществуват два типа художници: единият, който е вкоренен в усещането за място, и другият, който записва това, което вижда мимоходом, може да се каже, че Сами и Сюнмез притежават и двете качества. Тяхната примамлива характеристика е флуидността, която придават както на боите, така и на изобразеното, без да се опитват да бъдат остроумни или цинични. Така може да се каже, че тази изложба е един процес на смесване на две различни индивидуалности, на двама художници, които използват своята алхимия, за да подчертаят крехката структура на образите във връзка с времето, пространството и паметта.

Откриването на изложбата е на 14 юни от 18:00 ч., тя ще бъде експонирана във Варненската галерия до 3 юли 2024 г.