На свое заседание днес петчленна комисия, определена със заповед на кмета на Община Добрич, разгледа и оцени постъпилите четири предложения в периода на обявения общински конкурс за проект на междублоково пространство "Заедно можем“, съобщиха от общината.

Комисията реши да класира на първо място проекта за междублоково пространство, намиращо в кв. "Балик“, между блоковете № 59 и № 60. Класира на второ място проекта за междублоково пространство, намиращо се в кв. Югоизток, около бл. 55.

Останалите два проекта, не са класирани тъй като не отговарят на условията на конкурса, а именно:

- Проект за междублоково пространство, намиращо се на адрес ул. "Хаджи Димитър“ №14 – въпросното място се намира в оградено дворно място с отстъпено право на строеж. Община Добрич може да съдейства за облагородяването му с предоставяне на посадъчен материал.

- Проект за възстановяване на бивш обществен парк, намиращ се на ул. "Петър Сарийски“ – голяма площ, за която не е предоставено съгласие от граждани за последваща поддръжка.   

Идеята на конкурса е да се облагороди обществен терен/зелена площ в междублоково пространство, която да се поддържа от заявителите.

Проектите на победителите, с които ще се свържат специалисти от ОБП "Устойчиви дейности и проекти“ за допълнително уточняване, ще бъдат осъществени през следващия подходящ за засаждане сезон.

Специалистите от ОБП "Устойчиви дейности и проекти“ ще се свържат със заявителите на неодобрените проекти за съвети и предложения.