Излезе класирането за прием в детските градини в Благоевград.

Родителите на приетите деца, кандидатствали чрез системата за електронен прием на Община Благоевград имат възможност да запишат детето си в съответната детска градина от днес (21 май) до 27 май.

Родителят/настойникът, подал заявлението, може да проследи класирането на детето в създадения си профил в електронната платформа www.priem-blagoevgrad.bg.

Важно е да се има предвид, че децата с потвърден прием ще започнат да посещават детска градина в периода от 1 до 15 септември.

При записването е необходимо да бъдат представени следните документи (оригинал и ксерокопие) от: Удостоверение за раждане на детето; документ за самоличност на заявителя; всички документи, удостоверяващи посочените в генерирането заявление критерии.