Информационен и административен център бе изграден на Фериботен комплекс "Белослав". Строително-монтажните дейности са изпълнени по проекта "Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс "Белослав" за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро“, научи Varna24.bg от Областния информационен център.

Финансирането е осигурено от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“. Общата стойност на инвестицията е 90 424,50 лв. Бенефициент е Община Белослав.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта, освен изграждане на информационния и административен център, е облагородена и обществената зона около него. Центърът изпълнява административни и информационно-обслужващи дейности за рибарския сектор. От него се получава информация за условията за отплаване, както и за графика на едрогабаритни кораби, минаващи през плавателния канал, за да достигнат до пристанище "Варна – Запад“.

Обектът се използва и като наблюдателен пункт от експертен екип на Фериботен комплекс "Белослав“, чиято дейност е да подава онлайн информация за лоши метеорологични условия, които възпрепятстват свободното движение на ферибота и други плавателни съдове, придвижващи се през канала.