Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 70.9 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.0 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“. От там поясняват, че различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

В сравнение с 2013 през 2023 г. средната продължителност на живота в област Варна намалява с 0.8 години. При мъжете се наблюдава намаление на средната продължителност с 1.0 години, а при жените - с 0.5 години. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2020 - 2022 г. - 7.4 години, а най-малка в периодите 2011 - 2013 и 2017 - 2019 г. - 6.6 години в полза на жените.

От Териториалното бюро във Варна на Националния статистически институт допълниха, че очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2021 - 2023 г., е 74.4 години, като спрямо предходния период (2020 - 2022 г.) се увеличава с 0.8 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната - 73.5 години.

Област Варна, заедно с областите София (столица) (75.4), Кърджали (75.4), Благоевград (74.9) и Пловдив (74.4), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (70.3) и Враца (70.9 години).